کلینیک فیزیوتراپیست پرند کلینیک فیزیوتراپ نسیم فیزیوتراپیست شهرستان بهارستان اسلامشهر کلینیک فیزیوتراپیست اسلامشهر
کلینیک فیزیوتراپیست پرند کلینیک فیزیوتراپ نسیم فیزیوتراپیست شهرستان بهارستان اسلامشهر کلینیک فیزیوتراپیست اسلامشهر

سوزن درمانی

سوزن درمانی (Dry Needling )
درمان با سوزن خشک ( به طور کلی طب سوزنی ) یک روش اختصاصی است که توسط فیزیوتراپیست ها استفاده می شود .
از سوزن در درمان گرفتگی ها و اسپاسم عضلانی و کاهش درد استفاده می شود .

پزشکان این دپارتمان